Targi odbędą się w Łodzi na terenie Art_Inkubatora w sobotę 16/03/2024 r. w g. 11.00 – 18.00 oraz w niedzielę 17/03/2024 r. w g. 11.00 -18.00

Podstawowy koszt udziału dla wystawców za cały weekend to 600 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 lutego 2024 r., o zakwalifikowaniu do targów poinformujemy mailowo do 5 lutego, a na wpłaty czekamy do 9.lutego 2024 r.

Każde stoisko ma wymiary max 2×2 m i jest numerowane.

Szczegóły organizacyjne znajdziecie w regulaminie.

WIOSENNE SZTUKI 2024 – formularz zgłoszeniowy.

  Zdjęcia (od 3 do 5 fotografii)


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie przez administratora danych osobowych (ADO). Administratorem danych osobowych Wystawców, tj. Dagmara Appel, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ZACHWYTY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posługującej się numerem NIP 7272394577, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, e-mail: dagmara.appel@gmail.com Dane osobowe Wystawców będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych pomiędzy ADO a Wystawcą, w związku z przesłaniem do ADO Formularza Zgłoszeniowego, na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  2. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
  Dane osobowe Wystawców mogą być udostępnione:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: biurom windykacyjnym, podmiotom serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny, księgowości, firmom reklamującym i promującym Targi,
  2. Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  Dane osobowe Wystawców nie są przekazywane innym podmiotom oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych osobowych Wystawców wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy, w większości przypadków dane będą przechowywane przez okres 5 lat, na podstawie przepisów prawa a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych. Wystawca ma prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.