Wiosenne Sztuki 2022

Autorką zdjęć jest Yulia Aurelia Foto