Up-life

Dajemy drugie życie rzeczom zużytym, porzuconym, niechcianym. Tworzymy sztukę użytkową z surowców wtórnych. Uczymy, jak minimalizować ilość produkowanych śmieci. Pokazujemy, jak pożytecznie i kreatywnie zagospodarować odpady. Inspirujemy do zastępowania szkodliwych nawyków konsumpcyjnych zdrowymi.