Przychodnia Ceramiczna /rezydentka/

Zajmujemy się ceramiką toczoną na kole garncarskim i wypaloną w piecu opalanym drewnem, tworzymy głównie przedmioty użytkowe.