MOC

MOC Magic of Creation to odpowiedź na płynącą z duszy potrzebę wyjścia ze strefy komfortu i pokazania twórczości pełnej magii. MOC powstała z miłości do tworzenia, do kobiecości i do wzorów. Powstała, by otulać pięknem i kolorem.