Kołodziej.Ceramika

Ceramika toczona na kole garncarskim.